Fetişizm Nedir?

Tarihçe

 Cinsel fetişizm, ilk olarak Alfred Binet tarafından Le fétichisme dans l’amourde tanımlanan ama kökeni daha eskilere dayanan, cansız bir nesnenin veya bir beden parçasının tahrik edici olarak algılanmasına denir. Kök olarak antropolojide doğaüstü güçlere sahip olduğuna inanılan nesneler için kullanılan fetiş teriminden gelir.

 Fetiş, ilkel toplumlarda tapınılan ya da uğur getirdiğine, kişiyi koruduğuna inanılan nesne.

 İlkel dinlerde, taş, bitki, hayvan vb. fetişlere tapmak biçiminde başlamıştır. Fetiş ve ilkel büyü bir arada olduğu için, büyücülere “fetişçiler” denirdi. Müslümanlık‘tan önce Kabe'yi dolduran putlar birer fetişti. Günümüzde büyük çoğunluğu Afrika'da yaşayan ve sayıları giderek azalan fetişistlere rastlanmaktadır. Ayrıca kimi cansız eşyayı uğurlu sayma; düşmanlarını, balmumundan fetişleri ile büyüleme; kimi hayvan ve bitkilerin kutsallığına inanma insanların ilkellik dönemlerindeki fetişizmden kalma yargılardır.


 Fetişizm:

 Herhangi bir nesneye tapınma inancı ya da tutkusu. Fetişizm tüm ilkel toplumların dinsel inanç ve edimlerine karşılıktır. Auguste Comte da fetişizmi dinsellik döneminin ilk biçimi saydı ve “tüm dış nesnelere bizimkine benzeyen ama bizimkinden daha enerjik bir yaşam ulaşma” eğilimi olarak tanımladı. Marksist düşüncede fetişizm “meta fetişizmi” olarak geçer ve metanın değeri insanın üretici emeğine bağlı olduğu hâlde, bu değeri içkin bir değermiş gibi gösterme eğilimini anlatır.

 Psikiyatride fetişizm cinsel doyumun ancak belli bir nesneye (ayakkabı, çorap, iç çamaşırı) dokunmakla sağlanır olmasıdır. Fetişizm zaman zaman phallus simgesine (bot, kalem) yöneliktir, ama dışkıya, idrara da yönelik olabilir.

 Bir cinsel sapıklık olarak fetişizm, bir nesneyi bir nesneden öne çıkarmak eğilimiyle başlar. Göğüslerin, kalçaların, baldırların, saçların, ellerin belirleyici bir anlam kazanması fetişizme geçişi açıklar. Çocuktaki ilk cinsel açılımlarda yaşanmış herhangi bir koşullu refleks olayına bağlı olan fetişizm, daha çok erkeklerde rastlanan bir sapıklıktır. Kadında fetişizm çok az görülür ve hemen her zaman penise bağlıdır. Fenichel, fetişizmde kokunun belirleyici etken olduğunu bildirir.


 Cinsel fetişizm türleri


 Ayak fetişizmi: Ayaklar ve ayak parmaklarının boyu, topuklar ve tabanı, uzun tırnak, temizliği veya kirliliği, ayakkabılı ve çoraplı giyinik durumu veya kokusundan cinsel çekilim duyulması. Karşı cinse veya kendi cinsleri arasında yapılabilir. Ayakseverler haz duydukları ayakları öpmekten, yalamaktan, okşamaktan ve koklamaktan zevk alırlar.

 Ayak fetişizminin erkekler arasındaki en yaygın fetişizm türü olduğu bildirilmiştir.


 Fetişizm, bir objeye olan aşırı bağlılık olarak tanımlanabilir, çorap, ayak v.b şeyler olabilir. Fetişizm denince ilk akla gelen ayak, çorap ve ayakkabıdır ancak çok fazla türleri olan fetişizm çeşitleri göbek,kulak, el, üniforma ve benzerleridir.

 Yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin % 1,14 ünün ayak fetişisti olduğu belirtilmiştir. Bu araştırma çok objektif olmamakla birlikte, daha ciddi bir araştırma yapılana kadar referans gösterilebilecek bir veridir.


 FETİŞİZM TÜRLERİ:

 Ayak fetişizmi

 Çorap (beyaz SOCK/naylon vs çorap) fetişizmi

 Ayakkabı fetişizmi

 Deri /latex fetişizmi

 Aksesuar fetişizmi

 Irk fetişizmi

 İç çamaşırı fetişizmi

 Ölü sevicilik

 Şişman kadın fetişizmi

 Üniforma fetişizmi

 Yaşlı kadın fetişizmi

 Gıdıklama fetişizmi

 Saç fetişizmi

 Göğüs

 Koltuk altı, koku fetişi, vs

Etiketlendi:
Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .